Algemene voorwaarden Kraamhuur

Voor de markten en braderieën welke wij organiseren hanteren wij de volgende beleidsregels en het volgende marktreglement:

Frits Amusement zal zich in 2013 nog beter in gaan zetten om de kwaliteit van de braderie te verbeteren, op de beoordeling van branches zullen wij nog strenger toe gaan zien en onze communicatie naar de deelnemers zullen wij sneller uit gaan voeren. Om een goede braderie te organiseren zijn een aantal punten belangrijk waaraan wij ons als organisatie dienen te houden maar ook u als deelnemer. Hieronder ziet u een aantal regels welke wij handhaven op alle markten en braderieén. Leest u deze vooraf goed door voordat u zich inschrijft, dat voorkomt veel discussies op de markt / braderie en als u zich afmeld voor een braderie.

Auto's

Op al onze markten en braderieën, mag u geen auto's achter de kramen parkeren. alleen laden en lossen in toegestaan, dit dient zo snel mogelijk te gebeuren.

Afval

Op alle markten en braderieën dient u zelf uw afval mee naar huis te nemen, gooi deze niet in de gemeente afvalbakken. U maakt het afval, zorg er dan ook voor dat uw kraam schoon achter blijft!

Verlichting & Stroom

Bij Kerst en Nachtmarkten dient u zelf voor uw eigen verlichting en een haspel te zorgen (geen bouwlampen enz). Wij regelen dat er voldoende stroom is. Bij een aantal markten en braderieën word het gebruik van stroom apart in rekening gebracht. Op uw factuur staat dit gespecificeerd.

Branchebescherming

Wij streven naar deelnemers welke 1 soort product verkopen of werkzaam zijn in 1 bepaalde branche. Deelnemers welke diverse soorten producten verkopen of werkzaam zijn in meerdere branches laten wij alleen toe indien deze branches of soorten producten niet concureren met de deelnemers met 1 bepaald product of branche. Deelnemers met 1 soort product  / branche krijgen voorrang bij het inschrijven.

BTW op factuur en facturering

Indien u een kraam huurt, betaald u een grondplaats (BTW vrij) + de prijs voor een kraam waar BTW 21% over geheven word. Het is juist als u op uw factuur een totaalbedrag met een klein BTW bedrag ziet. U ontvangt per markt een aparte bevestiging en factuur welke u vooraf dient te voldoen per bank uiterlijk twee weken voorafgaand aan de betreffende braderie. U hoeft als u meerdere markten bij ons boekt deze niet allemaal tegelijk te betalen.

Uitbouwen / extra ruimte

Indien u een kraam huurt, kunt u uw producten uitstallen op de kraam of de planken eruit halen en uw producten onder het dak van de marktkraam uitstallen. u huurt dus een kraam (ruimte van 4 meter breed en 2 meter diep). Indien u een uitbouw aan de kraam gaat maken of er een rekje / tafeltje enz. buiten deze kraam om gaat plaatsen, gebruikt u meer ruimte dan de overeengekomen of aangegeven. Deze extra ruimte zal naar rato met u worden afgerekend. Op sommige markten is het niet mogelijk om een rekje, tafeltje enz voor / naast de kraam te plaatsen.

Annulering en Betalingen voor u als deelnemer

Als u zich inschrijft voor een braderie geeft u aan dat er gewerkt gaat worden om voor u een plaats te reserveren voor een bepaald evenement. Bij het maken van deze reservering worden er kosten gemaakt. Na de reservering ontvangt u als u een plaats krijgt toegewezen een bevestiging met een factuur. Deze factuur dient u per bank vooraf over te maken. Indien u na het ontvangen van de bevestiging en factuur de braderie wilt annuleren berekenen wij aan u de door ons gemaakte kosten. Deze kosten bedragen € 22,50 excl. BTW 21%.

In sommige gevallen is het mogelijk om contant op de braderie de betaling te voldoen, dit dient u vooraf met ons te overleggen. Betalingen contant op de markt worden verhoogd met € 5,00 extra administratiekosten.

Indien u een kraam heeft gereserveerd, deze heeft betaald en u komt om welke reden dan ook niet op de markt / braderie ontvangt u uw deelname geld NIET terug. in sommige gevallen kunnen schrijnende situaties ontstaan waardoor wij uit coulance het bedrag zouden kunnen terugbetalen, dit uitsluitend in overleg.

Indien u een kraam heeft gereserveerd, deze contant op de markt wilt afrekenen en u komt om welke reden dan ook niet op de markt / braderie blijft u verplicht uw deelnamegeld aan ons te voldoen. Doet u dit niet, reserveren wij op andere markten geen kraam of grondplaats meer voor u totdat u het deelnamegeld heeft voldaan.

Aanvangstijd

U als deelnemer dient 1 uur voordat het evenement begint aanwezig te zijn. Bent u een uur voordat het evenement begint niet aanwezig, behoud Frits Amusement het recht uw grondplaats of kraam aan een andere deelnemer toe te wijzen.

Regels onvoorzien

U als deelnemer dient op de markt of braderie de aanwijzingen en adviezen van de brandweer, politie en organisatie strikt op te volgen. In alle gevallen waarin de voorwaarden en regels niet voorzien, beslist de marktmeester.

Annulering markt / braderie door organisatie

Indien Frits Amusement besluit om een markt of braderie te annuleren (dit kan alleen bij extreem slecht weer (waarschuwingen van KNMI), grote brand, last van de Brandweer) betalen wij aan alle deelnemers voor 100% het deelname geld terug.

Tot slot

Bij het invullen van het inschrijfformulier dient u aan te vinken dat u akkoord gaat met onze marktreglement en voorwaarden, uitsluitend op deze wijze kunnen wij voor u een goede braderie organiseren. U bent dus op de hoogte van deze voorwaarden als u uw inschrijfformulier heeft verzonden, dan verwachten wij achteraf geen discussie met u. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk via de e-mail, inschrijfformulier of per post.

Nu inschrijven

>Kraamhuur

Wij helpen u graag verder

neem contact op