Plein 2000 14 september

Avondprogramma podium Plein 2000:

We zijn nog druk bezig met een leuk programma voor het avondpodium.
Hou Facebook in de gaten!

 

 

 

Festival regelement Plein 2000, Zaterdag 8 september 2018

Dit festivalreglement is van toepassing op ieder die aanwezig is op het festivalterrein op het Plein 2000 te Huizen

Risico/ instemmen met reglement
Door op het plein 2000 aanwezig te zijn stemt een bezoeker in met de in het reglement aangegeven regels. Aanwezigheid is voor eigen risico. De Stichting Huizerdag kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bij het niet naleven van dit reglement kan de toegang tot het Festivalterrein worden ontzegd. 

Geen eigen consumpties
Het meenemen van eigen drank (alcoholische & non-alcoholische) in glazen flessen, plastic flessen, blik, brik, camelbags of waterrugzak evenals drinkbussen/drankbekers/gamellen is verboden en wordt ingenomen en vernietigd

Geen alcohol onder de 18 jaar
Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen en / of in bezit te hebben onder de leeftijd van 18 jaar. Ook het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan een persoon onder de 18 jaar is uitdrukkelijk verboden.

Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen
Legitimatie op verzoek van de Beveiliging van de Stichting Huizerdag is voor ieder verplicht. Op verzoek van de Beveiliging is men verplicht mee te werken aan een onderzoek van kleding en tassen.

Camerabewaking
Op het gehele festivalterrein(plein 2000) vindt camerabewaking plaats. Op verzoek van de Politie dan wel Justitie zullen de gemaakte opnames en camerabeelden aan hen ter beschikking worden gesteld.

>>Programma podium

Wij helpen u graag verder

neem contact op